nl-hana_hca30-336_23_0069: Brief, 1780

Pages

Current page content

Van myn Caracter dat ik niet beter weet of UWEd.
heeft het altoos opregt bevonde. myn lieve Ceetje
word groot en is een klyn Engeltie . Zy is van Elk
bemind, ik hoop dat UWEd. daar voor nog zoo veele
genegenhyd heeft als wanneer UWEd. nog hier waart
en was UWEd. er nog ik houde mijn versekert zij die
meer en meer zouw winnen. Want het is een
zeer aanvallig kind, ik wenste wel gy haar eens
zag maar daar is geen kans toe . ik tans alleen
zonder UW oom is het voor mijn onmoogelyk .
gy weet alles wel neef en dat is genoeg gezegt
gy heb het Caracter van UW oom leere kenne
dog bemint hem volgens UW pligt . Mogelijk
verandert den hemel nog eens alles ten goeden .
tot nieuws dient dat mijn Neef krets obeman ? ook
getrouwt is met de jonge juffrow Valkenier
Zij is 15 jaare oud zeer mooj veel geld en van
een eerste famielje dus hy daar een schoone
parthy aan doet . Zyn vader heeft hem een
partie in de Negootzie gegeve dus kunne die
lieve luijtjes het zeer wel stellen . hy heeft myn
verzogt by ockaasie UW te groete
Zoo als ook de Freule Liedritz die is nog niet
getrouwd en haar houwelyk met de heer de My is
geloof ik af
pag

juffrouw Beuten is getrouwt met de Advocaat
brull en woone te Mastrigt
neef en Nigt Stierling woone nuw te Amsterdam .
met mevrouw haak is het naar gesteld die woone te
naarde ; de boel is daar geheel op
Morge gaa ik by welzyn na de vaart by de heer
en mevrouw de haart Logeere en dan eens na Amsterdam
bij tante of neef Stierling ; daar van daan na Utrecht
by Mevrouw van Maarsse , daar ik na Uw ooms
vertrek zeer eyge mede geworde ben en dus
zal de winter hoop ik spoedig om gaan.
nuw neef ik filisiteer Uw ook met het avansement ;
hoop het spoedig zoo mag voort gaan dan zyt
gy in korte jaare een groot Man .
dog ik bid uw vergeet Uw tante niet in haar
klyne wooning dog die zy voor geen Palys wil
verruyle daar twist en tweedragt woont
Want binne onze muure heeft de rust
vreeden en eensgezinthyd haare troon gevestigt
en daar bij smaake wij een bestendige vergenoege
zoo veel als immer myn omstandighede toe
laate, ik hoop een groote brief van Uw
te ontfange . kus uw lieve huysvrouwtie eens
voor my zoo als ook Uw zoon of dogter

nl-hana_hca30-336_23_0069: Brief, 1780

Hits in document:
Basic:
Title nl-hana_hca30-336_23_0069: Brief, 1780
Language Nederlands
Text type Brief
Year 1780
Date 1780
Sender: No information
Recipient: No information
Document length (tokens) 412